Mysterium Iniquitatis

Mysterium Iniquitatis autograf

Mysterium Iniquitatis autograf

Mysterium Iniquitatis rękopis cz.2

Mysterium Iniquitatis rękopis cz.2

Mysterium Iniquitatis rękopis cz.1

Mysterium Iniquitatis rękopis cz.1

Z okazji obchodów Roku Papieskiego 2015 powstała nowa kompozycja pt. Mysterium Iniquitatis, czyli Tajemnica nieprawości. Jest to 30 minutowe oratorium na mezzosopran, aktora i organy. Utwór składa się z dwóch części: Perditionis (Zatracenie) i Redemtionis (Odkupienie).

Podstawę utworu stanowi ostatnia publikacja Jana Pawła II pt.: „Pamięć i tożsamość”. Jest to pierwszy utwór w Polsce napisany do tego dzieła. Założeniem kompozytorskim było upowszechnienie myśli i duchowego przekazu Papieża Polaka poprzez artystyczną formę muzyczną.

Oratorium to głęboko mistyczna kompozycja pełna napięć i konstrastów, które stanowią odzwierciedlenie uniwersalnych zagadnień poruszonych w dziele JP II, jakimi są człowiek, jego miejsce w świecie, poszukiwanie sensu egzystacjalnego w dobie wojen, terroru i łamania praw człowieka. Do tekstu w języku polskim wplecione zostały dwa psalmy w języku łacińskim, które stanowią dwie potężne arie. Dominującą rolę odgrywają jednak organy, będące podstawową tkanką utworu, nieustannie towarzyszące mezzosopranowi – „człowiekowi” or aktorowi – obserwatorowi ludzkich zmagań z własnym „ja”.

 

więcej